Kategorije


A1 kategorija
16 godina i motor do 125cm³

A2 kategorija
18 godina i motor do 500cm³

A kategorija
24 godina, osim za lica koja vozačku dozvolu za A2 kategoriju poseduju najmanje dve godine
i motor preko 500cm³

B kategorija
16 godina
(praktični ispit se polaže sa navršenih 17 godina)

C kategorija - 21 godina

CE kategorija - 21 godina

D kategorija - 24 godina

Uslovi upisa za A, B, C i D kategoriju