D kategorija

Kandidati se mogu upisati u registar i započeti obuku, i to:
  • Za D kategoriju (motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od 8 sedišta) - obučavati se i polagati sa navršene 24 godine. Uslov je posedovanje vozačke dozvole C kategorije duže od 2 godine. Za ove kandidate nije potrebna potvrda da je upravljao motornim vozilom navedeno vreme.