B kategorija

Kandidat može započeti obuku sa navršenih 16 godina,a polagati praktični ispit sa navršenih 17 godina.
– motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M
Vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje (ne računajuci sedište za vozača).