A kategorija

Kandidati koji započnu obuku za kategorije A1, A2 i A, mogu polagati vozački ispit kada ispune sledeće starosne uslove:
  • Za A1 kategoriju (motocikli čija radna zapremnina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 kW čiji odnos snage motora i mase vozila nije veci od 0,1 kW/kg i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 35 kW ) – kada navrše 16 godina.
  • Za A2 kategoriju (motorcikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i do 500ccm čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg) – kada navrše 18 godina,
  • Za A kategoriju (motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 40 kW i preko 500 ccm3) – kada navrše 24 godine.