Uslovi za upis

A1 KATEGORIJA
Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 KW
 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje za kategoriju „A1" -za početak praktične obuke
 • 16 godina starosti
A2 KATEGORIJA
Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 KW
 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje za kategoriju „A2" - za početak praktične obuke
 • 18 godina starosti
A KATEGORIJA
Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 KW
 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje za kategoriju A - pre početka praktične obuke
 • 24 godine starosti
B KATEGORIJA

 • Lična karta
 • Lekarsko uverenje za kategoriju „B"- pre početka praktične obuke
 • 16 godina starosti (za polaganje praktičnog ispita 17 godina)
C KATEGORIJA
Motorno vozilo čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg
 • Lična karta
 • Vozačka dozvola sa kategorijom „B" ili „C1"
 • Lekarsko uverenje za kategoriju „C" - pre početka praktične obuke
 • 21 godina starosti
CE KATEGORIJA
Skup vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg
 • Lična karta
 • Vozačka dozvola sa kategorijom „C"
 • Lekarsko uverenje za kategoriju „CE" - potrebno je prilikom upisa
 • 21 godina starosti
D KATEGORIJA
Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta
 • Lična karta
 • Vozačka dozvola sa kategorijom „C" upisanom u dozvolu min. 2 godine
 • Lekarsko uverenje za kategoriju „D" - pre početka praktične obuke
 • 24 godine starosti

Uslovi upisa za kategorije A, B, C i D.