DOBRO DOŠLI U AUTO ŠKOLU TALIJA! 011/28-33-422 | 011/28-33-490 064/123-56-52
Budućim vozačima amajlija!

A1 KATEGORIJA

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 KW 

  • Lična karta
  • Lekarsko uverenje za kategoriju „A1" -za početak praktične obuke
  • 16 godina starosti

A2 KATEGORIJA

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 KW

  • Lična karta
  • Lekarsko uverenje za kategoriju „A2" - za početak praktične obuke
  • 18 godina starosti

A KATEGORIJA

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 KW

  • Lična karta
  • Lekarsko uverenje za kategoriju A - pre početka praktične obuke
  • 24 godine starosti

B KATEGORIJA

  • Lična karta
  • Lekarsko uverenje za kategoriju „B"- pre početka praktične obuke
  • 16 godina starosti (za polaganje praktičnog ispita 17 godina)

 

C KATEGORIJA

Motorno vozilo čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg

  • Lična karta
  • Vozačka dozvola sa kategorijom „B" ili „C1"
  • Lekarsko uverenje za kategoriju „C" - pre početka praktične obuke
  • 21 godina starosti

 

CE KATEGORIJA

Skup vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg

  • Lična karta
  • Vozačka dozvola sa kategorijom „C"
  • Lekarsko uverenje za kategoriju „CE" - potrebno je prilikom upisa
  • 21 godina starosti


D KATEGORIJA

Motorna vozila za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta

  • Lična karta
  • Vozačka dozvola sa kategorijom „C" upisanom u dozvolu min. 2 godine
  • Lekarsko uverenje za kategoriju „D" - pre početka praktične obuke
  • 24 godine starosti