Kategorije


A1 kategorija - 16 godina

A2 kategorija - 18 godina

A kategorija - 24 godine, osim za lica koja vozačku dozvolu za A2 kategoriju poseduju najmanje dve godine

B kategorija - 16 godina ‚
(praktični ispit se polaže sa navršenih 17 godina)

C kategorija - 21 godina

CE kategorija - 21 godina

D kategorija - 24 godina

Uslovi upisa za A, B, C i D kategoriju