Kategorije

A1 kategorija - 16 godina

A2 kategorija - 18 godina

A kategorija - 24 godine, osim za lica koja vozačku dozvolu za A2 kategoriju poseduju najmanje dve godine
B kategorija - 16 godina ( praktični ispit se polaže sa navršenih 17 godina)
C kategorija - 21 godina

CE kategorija - 21 godina
D kategorija - 24 godine


Uslovi upisa za A, B, C i D kategoriju