Cenovnik

A1 KATEGORIJA
16 GODINA STAROST
MOTOR DO 125cm³
A1 kad ima AM kategoriju
7 časova vožnje = 10.500,00 + test + vožnja = 19.500,00
A1 kad nema ni jednu kategoriju
40 časova teorije = 16.000.00 + test
20 časova vožnje = 30.000,00 + vožnja

Ukupno:
46.000,00 + test + vožnja = 55.000,00
A1 kad ima B kategoriju
= 7 časova teorije = 2.800,00 + test
= 20 časova vožnje = 30.000,00 + vožnja

Ukupno:
32.800,00 + test + vožnja = 41.800,00
A2 KATEGORIJA
18 GODINA STAROSTI
MOTOR DO 500cm³
A2 kad ima AM kategoriju
14 časova vožnje = 21.000,00 + test + vožnja = 30.000,00
A2 kad ima A1 kategoriju
7 časova vožnje = 10.500,00 + test + vožnja = 19.500,00
A2 kad ima B kategoriju
= 7 časova teorije = 2.800,00 + test
= 30 časova praktičnih = 45.000,00 + vožnja

Ukupno:
47.800,00 + test + vožnja = 56.800,00
A2 nema ni jednu kategoriju
= 40 časova teorije = 16.000,00 + test
= 30 časova vožnje = 45.000,00 + vožnja

Ukupno:
61.000,00 + test + vožnja = 70.000,00
A KATEGORIJA
24 GODINA STAROSTI
MOTOR PREKO 500cm³
A kad nema ni jednu kategoriju
40 časova teorije = 16.000,00 + test
60.000,00 + vožnja

Ukupno:
76.000,00 + test + vožnja = 85.000,00
A kad ima AM kategoriju
20 časova vožnje = 30.000,00 + test + vožnja = 39.000,00
A kad ima A1 kategoriju
14 časova vožnje = 21.000,00 + test + vožnja = 30.000,00
A kad ima A2 kategoriju
7 časova vožnje = 10.500,00 + test + vožnja = 19.500,00
A kad ima B kategoriju
= 7 časova teorije = 2.800,00 + test
= 40 časova vožnje= 60.000,00 + vožnja

Ukupno:
62.800,00 + test + vožnja = 71.800,00
B kategorija
Teoretska obuka B 16.000
Praktična obuka B  64.000
Teorijski ispit B  5.000
Praktični ispit B 5.000
90.000
C kategorija
plaćanje je moguće u više mesečnih rata u dogovoru sa kandidatom imamo i nekih pogodnosti u plaćanju
Teoretska obuka C 14.000
Praktična obuka C 67500
Teorijski ispit C 6.000
Praktični ispit C 6000
93.500
CE kategorija
Praktična obuka CE 45.500
Praktični ispit CE 8.000
53.500
D kategorija
plaćanje je moguće u više mesečnih rata u dogovoru sa kandidatom imamo i nekih pogodnosti u plaćanju
Teoretska obuka D 14.000
Praktična obuka D  60.000
Teorijski ispit D 7.000
Praktični ispit D 7.000
  88.000
Dopunski časovi
Teoretski čas 500
A1, A2, A kategorije  1.500
B kategorija 1.500
C kategorija 2.500
D kategorija  3.500
CE     kategorija 3.500
OSTALO
Upis 0
Ispis  1.000
***Na cene polaganja ispita su dodate usluge  MUP-a:
Cena polaganja teoretskog
ispita za  A1, A2, A, B kategoriju
792
Cena polaganja teoretskog
ispita za C i D kategoriju
 1.056
Cena polaganja praktičnog
ispita za kategorije
A1, A2, A, B, C, D, CE, kategoriju
985
Uplate za MUP
na račun 840-21849-56 sa pozivom
na broj 97 3974232115