Cenovnik

05
A1 kategorija
Teoretska obuka (30+10) 14.000
Teoretska obuka (5+2)  2.450
Praktična obuka (20) 30.000
Test   *** 4.500
Vožnja  ***  4.500
A2 kategorija
Teoretska obuka (30+10) 14.000
Teoretska obuka (5+2)  2.450
Praktična obuka (30) 45.000
Test   *** 4.500
Vožnja  ***   4.500
A kategorija
Teoretska obuka (30+10) 14.000
Teoretska obuka (5+2)  2.450
Praktična obuka (40)  60.000
Test   *** 4.500
Vožnja  ***   4.500
01
B kategorija
Teoretska obuka (30+10) 14.000
Teoretska obuka (5+2)  2.450
Praktična obuka (40)  46.000
Test   *** 5.000
Vožnja  ***   5.000
02
C kategorija
Teoretska obuka (5+2) 2.450
Praktična obuka (10)  
Praktična obuka (15)  29.250
Test   *** 5.500
Vožnja  ***   5.500
CE kategorija
Praktična obuka (7)   23.450
Vožnja  ***  5.500
   
   
   
talija autobus
D kategorija
Teoretska obuka (5+2) 2.450
Praktična obuka (10)  32.000
Test   *** 6.000
Vožnja  *** 6.000
   
2
Dopunski časovi
Teoretski čas 500
A1, A2, A kategorije  1.000
B kategorija 1.200
C kategorija 2.000
D kategorija  3.000
CE     kategorija 3.000
OSTALO
Upis 1.000
Ispis  1.000
saobracajna policija
***Na cene polaganja ispita su dodate usluge  MUP-a:
Cena polaganja teoretskog
ispita za  A1, A2, A, B kategoriju
792
Cena polaganja teoretskog
ispita za C i D kategoriju
 1.056
Cena polaganja praktičnog
ispita za kategorije
A1, A2, A, B, C, D, CE, kategoriju
985
Uplate za MUP
na račun 840-21849-56 sa pozivom
na broj 97 3974232115