Cenovnik

A1 kategorija
Teoretska obuka (30+10) 14.000
Teoretska obuka (5+2) 2.450
Praktična obuka (20) 30.000
Test *** 4.500
Vožnja *** 4.500
A2 kategorija
Teoretska obuka (30+10) 14.000
Teoretska obuka (5+2) 2.450
Praktična obuka (30) 45.000
Test *** 4.500
Vožnja *** 4.500
A kategorija
Teoretska obuka (30+10) 14.000
Teoretska obuka (5+2)  2.450
Praktična obuka (40)  60.000
Test   *** 4.500
Vožnja  ***   4.500
B kategorija
Teoretska obuka (30+10) 14.000
Teoretska obuka (5+2)  2.450
Praktična obuka (40)  46.000
Test   *** 5.000
Vožnja  ***   5.000
C kategorija
Teoretska obuka (5+2) 2.450
Praktična obuka (10)
Praktična obuka (15) 29.250
Test *** 5.500
Vožnja *** 5.500
CE kategorija
Praktična obuka (7) 23.450
Vožnja *** 5.500
D kategorija
Teoretska obuka (5+2) 2.450
Praktična obuka (10)  32.000
Test   *** 6.000
Vožnja  *** 6.000
   
Dopunski časovi
Teoretski čas 500
A1, A2, A kategorije  1.500
B kategorija 1.200
C kategorija 2.500
D kategorija  3.500
CE     kategorija 3.500
OSTALO
Upis 1.000
Ispis  1.000
***Na cene polaganja ispita su dodate usluge  MUP-a:
Cena polaganja teoretskog
ispita za  A1, A2, A, B kategoriju
792
Cena polaganja teoretskog
ispita za C i D kategoriju
 1.056
Cena polaganja praktičnog
ispita za kategorije
A1, A2, A, B, C, D, CE, kategoriju
985
Uplate za MUP
na račun 840-21849-56 sa pozivom
na broj 97 3974232115